מהי התמכרות?מהי התמכרות

התמכרות היא בסך הכל הרגל.
מתי אנחנו קוראים להרגל התמכרות?
כשקורים שני דברים:

1.כשההרגל מזיק לנו או פוגע בנו.

2.כשאנחנו מנסים להפסיקו ומגלים שאיננו יכולים.

התמכרות זו סקאלה רחבה של התנהגויות:

 אחד המאפיינים של התמכרות זה אלמנט כלשהו של אובססיביות ואובדן שליטה. המכור ירגיש שאין לו שליטה מלאה על חייו ושיש משהו שהוא חזק ממנו.
מטרתו העיקרית של טיפול הגמילה שפיתחתי היא לשנות את מערכת היחסים הבסיסית שיש למכור עם ההתמכרות ולהחזיר את המושכות חזרה לידיו.
התוצאה היא שמעבר לגמילה עצמה, ידווחו הנגמלים על תחושה של שחרור וחופש.

Call Now Button